ملاقات اعضای مختلف گروه

 

کشیش اؚما

.کشیش اما، کشیش ویژه فارسی زبانان در کلیسا هستند و مسئولیت کلی خدمت به فارسی زبانان را بر عهده دارند

 , ایشان علاوه بر آن، علاقه و خواسته های فارسی زبانان را در سراسر کلیساهای اسقف نشین منطقه جنوب لندن

یعنی کلیساهای انگلیکن جنوب لندن نمایندگی می کنند . کشیش اما در یادگیری زبان فارسی بسیار کوشا هستند

:وازهمصحبتی به زبان فارسی استقبال می نمایند . شما می توانید با آدرس ایمیل زیر با ایشان تماس بگیرید

  emma@gipsyhill.org.uk

 

سپیده سمت دستیاری در کلیسا را برای خدمت به فارسی زبانان برعهده دارد، ایشان در طول هفته به ترجمه، تعلیم،

.آموزش انجیل و یاری به خدمت دربخش فارسی زبانان می پردازد

سپیده به فارسی زبانان یاری می کند که بتوانند با دیگر اعضای کلیسا همصحبت شوند، در مراسم مشارکت فعال تری

.داشته باشند و آنچه را که در اینجا و در این کلیسا نیاز دارند را ، آسان‌تر پیدا کنند

:سپیده به زبانهای فارسی و انگلیسی تسلط دارد و می توانید با آدرس ایمیل زیر با ایشان تماس بگیرید

sepi@gipsyhill.org.uk

کشیش اما لوث ( کشیش ویژه فارسی زبانان)

سپیده ( دستیار خدمات کلیسا به فارسی زبانان)

کشیش سوزان و علی آقا

آنتوانت و آقا حمید

ریچارد

 

کشیش سوزان و علی آقا از رهبران مصاحبت فارسی زبانان در کلیسا هستند که بطور داوطلبانه، گروه‌های مطالعه

کتاب مقدس را حمایت می‌کنند و نقش کلیدی در تشویق جامعه مسیحی فارسی زبان این کلیسا دارند. آنها برای خدمت

مشتاق بوده وخوشحال می شوند که به شما یاری رسانند. علی آقا به زبان های فارسی و انگلیسی مسلط است و

 .سوزان نیز می تواند به فارسی با شما صحبت نماید

 

 

 

آنتوانت و آقا حمید از رهبران خدمت به فارسی زبانان کلیسای ما هستند و از طریق کار با سازمان

Care4Calais

 می‌توانند به متقاضیان در فرآیند پناهندگی مشاوره و راهنمایی ارائه دهند. آقا حمید به زبانهای فارسی و انگلیسی

.مسلط است و آنتوانت در حال یادگیری زبان فارسی می باشد

 

 

 

 

ریچارد از رهبران تعلیم در خدمت به فارسی زبانان کلیسا است. او گروه های مطالعه کتاب مقدس را حمایت می کند

و همیشه مایل است در مورد کتاب مقدس با شما صحبت و دعا نماید. ریچارد شروع به یادگیری زبان فارسی کرده

است و خوشحال می شود که با شما فارسی صحبت کردن را تمرین نماید و به شما در زمینه یادگیری زبان انگلیسی

.یاری رساند