آماده سازی برای غسل تعمید و مطالعه کتاب مقدس

دلایل زیادی وجود دارد که افراد را برای تعلیم گرفتن درباره عیسی مسیح،  مرگ و رستاخیز علاقه مند می کند. همه

افراد، قبل از غسل تعمید، تشویق می شوند که قبل از اقدام به غسل ​​تعمید، برای تعلیم، کشف و درک عمیق ایمان

مسیحی وقت بگذارند، تا در مورد اهمیت غسل تعمید، اهمیت دعا ، مفهوم کلیسا و در مورد شیوه زندگی مسیحی

.بیاموزند

ما دو بار در سال، کلاسهای آماده‌سازی غسل تعمید را به زبان فارسی برگزار می‌کنیم. این دوره چند هفته‌ ای طول

می کشد و فرصت‌ خوبی را برای پرسیدن سؤالات عمیق در مورد مسیحیت فراهم می سازد. این فرصتی برای درک

بهتر در مورد خدا وعیسی مسیح است و فرصتی برای آشنایی با دیگر دوستان علاقمند را فراهم می آورد. از دوستان

.جدید دعوت می کنیم تا به جمع کلیسا بپیوندند و در مطالعات کتاب مقدس شرکت کنند

 

مطالعه کتاب مقدس -  شب های چهارشنبه

جمعی از اعضای این کلیسا که عموما فارسی زبان هستند، هر هفته برای مطالعه کتاب مقدس به زبان فارسی گرد هم

می آیند. این زمانی مناسب برای نیایش، گوش دادن به موعظه ، تفسیر کلام مقدس و دعا  را فراهم می آورد. شرکت

در جلسات شب های چهارشنبه،  برای همه کسانی که در این کلیسا  نیایش می کنند و این کلیسا را کلیسای اصلی خود

می دانند و همچنین تعهد به رشد ایمان در آن دارند، آزاد است. این جلسات چهارشنبه ها از ساعت ۶:۳۰ بعدازظهر

.شروع می شود